Apie Švenčiausiosios Mergelės Marijos dorybes (XXXIX)

Filonas tvirtina, kad „Dievas kalba tiktai sieloms, esančioms vienumoje“ (Dei Sermo amat deserta. — paž. „Dievo kalbėjimas myli tyrus“; vert. pastaba). Dievas ir pats tai skelbia per pranašą Ozėją: „Aš išvesiu ją į tyrus ir kalbėsiu jos širdžiai“ (Ducam eam in solitudinem et loquar ad cor ejus. — Osee/Oz II, 14). „O palaimintoji vienuma /dykyne/ Skaityti toliau …

Apie Švenčiausiosios Mergelės Marijos dorybes (XVIII)

Šv. Alfonso Marijos Liguorio traktato apie Marijos dorybes IV skyriaus pradžia: Lygiai kaip Švenčiausioji Mergelė yra šventos meilės ir vilties motina, taip ji yra ir tikėjimo motina: „Aš motina gražios meilės ir baimės, pažinimo ir šventos vilties“ (Ego mater pulchræ dilectionis, et timoris, et agnitionis, et sanctæ spei. — Eccles./Sir XXIV, 24; arkiv. J. Skvirecko Skaityti toliau …

Apie Švenčiausiosios Mergelės Marijos dorybes (V)

Tęsinys iš šv. Alfonso Marijos Liguorio traktato apie Marijos dorybes: Dar daugiau, pats tikriausias nuolankumo aktas yra nutylėti [gautas] dangiškąsias dovanas. Marija norėjo nuslėpti nuo šventojo Juozapo, kad ji rado didžią malonę pas Aukščiausiąjį ir tapo Dievo Motina, nors atrodytų, jog ji privalėjo tai pasakyti savo sužadėtiniui jau vien tam, kad panaikintų bet kokią abejonę Skaityti toliau …

Dvasinis skaitymas iš šv. Alfonso Marijos Liguorio knygos „Marijos garbės“ (XXXVI)

Užbaigiant visą Šv. Alfonso Marijos Liguorio skyrių apie Švč. Mergelę Mariją mūsų gynėją, šis tekstas:   Malda O mieliausioji mano Valdove, kadangi tavoji tarnystė, kaip sako Vilhelmas (Gijomas) Paryžietis, yra tarpininkės tarp Dievo ir žmonių tarnystė (Officium tuum est, mediam te interponere inter Deum et homines. — De Rhet. Div. c. XVII), aš kreipsiuosi į Skaityti toliau …

Dvasinis skaitymas iš šv. Alfonso Marijos Liguorio knygos „Marijos garbės“ (XXXV)

Dar vienas pavyzdys iš šv. Alfonso Marijos Liguorio: Pavyzdys  Alanas Larošietis (Alan de la Roche) ir Bonifacijus pasakoja, kad Florencijos buvo jauna moteris vardu Benedikta, kuri gyveno nepaprastai palaidai ir gėdingai. Laimei (kaip pasirodė vėliau), į šį miestą atvyko pamokslauti šventasis Dominykas, ir ji paprasčiausio smalsumo vedama vieną dieną nuėjo jo paklausyti. Pamokslo metu Dievas Skaityti toliau …

Dvasinis skaitymas iš šv. Alfonso Marijos Liguorio knygos „Marijos garbės“ (XXVIII)

Šv. Alfonso Marijos Liguorio teksto tęsinys: Dėl tos pačios priežasties Giesmių Giesmėje Marija yra lyginama su mėnuliu: „Graži, kaip mėnulis“ (Pulchra ut luna. – Cant. VI, 9; lotynų k. mėnulis yra moteriškosios giminės žodis – vert. past.). „Kadangi, — sako šventasis Bonaventūra, — lygiai kaip mėnulis yra tarp dangaus ir žemės, taip ir Marija nuolatos Skaityti toliau …